برچسب زده شده: عاقبت بخیری

۲

چند دعای سیاسی اجتماعی ویژه سال نو

     خداوندا؛ خودت فرمودی؛ «إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»، همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند، پس خدایا در سال...