دسته بندی: اقتصادی

۴

اشتباه نکنیم، اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی نیست!؟(بحثی اجمالی پیرامون راهکارها و الزامات ایجاد اقتصاد مقاومتی)

     شاید تعجب کنید؛ اما اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت اقتصادی نیست، زیرا در اقتصاد مقاومتی هدف، استفاده کامل و بهینه از ظرفیتهای موجود و قابل دسترس و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،...

۸

ایران ثروتمندترین کشور جهان (مرتبط با دستاوردهای انقلاب اسلامی)

نگاهی اجمالی به نیروهای درونزای (برخی مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی) کشور: هرساله ثروتمندترین کشورهای جهان با در نظر گرفتن معیارهای مشخصی توسط مراکز و مراجع ذیربط بین‌المللی شناسایی و معرفی می شوند، برای این...

۰

صنعت خودرو سازی در لبه پرتگاه

     صنعت خودرو سازی کشور اگرچه نسبت به سالهای قبل از انقلاب اسلامی بهبود یافته و دچار تحول اساسی شده است و از ظرفیتهای بالقوه بیشتری نیز برخوردار است، اما عرصه خودروسازی همواره با...