دسته بندی: اقتصادی

۰

نگاهی اجمالی به مفروضات و مقدمات اقتصاد مقاومتی

      قبل از ورود به مفاهیم مربوط به، الزامات، راهکارها، راهبردها و سایر مباحث اقتصاد مقاومتی، لازم است ابتدا نگاهی اجمالی داشته باشیم به مؤلفه‌های تولید ثروت در سطح ایران و جهان و نیروهای...

۵

نگاهی اجمالی بر نقش و الزامات مشارکت اصناف در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور

     اگرچــه در پاره‌ای از موارد؛ جامعه شاهد رفتارهای دور از انتظار از صاحبان ثروت و سرمایه بوده است، اما به شهادت تاریخ، همواره نقش مثبت بازاریان، تجار و بازرگانان متدین و مؤمن ایران...

۰

نقش رسانه ملی در کارآفرینی و پیشرفت و توسعه کشور(شبکه تلویزیونی کشاورزی و …)

     اگر چه شبیخون فرهنگی دشمن علیه ایران اسلامی غیرقابل انکار است و رسانه ملی باید و حق دارد تا با ایجاد شبکه‌های مختلف تلویزیونی و تولید برنامه‌های خاص تفریحی و سرگرم کننده متناسب...