دسته بندی: اقتصادی

برآورد (آنالیز) قیمت منطقی، حلقه ای مفقوده دراقتصاد مقاومتی (بررسی یکی دیگر از عوامل موثر در دستیابی به اقتصاد مقاومتی) ۰

برآورد (آنالیز) قیمت منطقی، حلقه ای مفقوده دراقتصاد مقاومتی (بررسی یکی دیگر از عوامل موثر در دستیابی به اقتصاد مقاومتی)

     متاسفانه علی رغم رشد و توسعه شگرف فن آوریهای نوین و پیچیدگی و تنوع فعالیتهای جاری در عرصه های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی و سایر موضوعات مشابه و سرعت یافتن فعالیتهای...

آغازی بر تولد نامیمون کارتلها و تراستهای ایرانی (چالش های جدید در فضای اقتصاد مقاومتی) ۰

آغازی بر تولد نامیمون کارتلها و تراستهای ایرانی (چالش های جدید در فضای اقتصاد مقاومتی)

     در حالیکه به رغم فراز فرودها و آشفتگیهای اقتصادی رخ داده در سطح جهان، قیمت کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از دنیا همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و جدیدترین گزارشهای...

به خودمان ظلم نکنیم!؟ (نقش رفتارهای فردی در تحقق اقتصاد مقاومتی) ۲

به خودمان ظلم نکنیم!؟ (نقش رفتارهای فردی در تحقق اقتصاد مقاومتی)

     بیایید کمی بیاندیشیم، واقعا در مورد مشکلات مطرح در کشور از جمله؛ گرانفروشی یا ترویج و رسوخ فساد اداری و اخلاقی در جامعه چه کسی مقصر است؟ دشمنان ایران اسلامی؟ دولت؟ مردم؟ مسئولین؟...