دسته بندی: اقتصادی

۰

اقدامات و راهکارهای قابل اجرا برای ارتقاء تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (برخی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی)

        بدیهی است اجرای هر طرح و برنامه ای از جمله موضوع رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مستلزم بررسی و مطالعه کافی برای تامین پیش نیازهایی از قبیل: نیازسنجی،...

۲

کشاورزی محور توسعه ۱

کشاورزی محور توسعه ۱ اینک دوازده سال پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) هر روز ابعاد تازه‌تری از ژرفای اندیشه عمیق و سیاست‌های مدبرانه و راهبردی بزرگترین اندیشمند و استراتژیست جهان...