برچسب زده شده: بودجه

۰

۱۵ پیشنهاد عملی برای کمک به تامین کسری بودجه کشور

     یکی از مشکلاتی که دولت جدید به خاطر سیاست گذاری‌های و اقدامات غلط دولت قبل با آن مواجه است، مشکل تامین کسری بودجه سالانه است، رفع این مشکل مستلزم انجام پاره‌ای از اقدامات...

۰

اتخاذ تصمیم درست، روش اجرای غلط / چه کسانی از ارزانی بنزین سود بیشتری می‌برند؟ (انتقادی)

     امروز در افکار عمومی جامعه تصور درستی از درآمدهای نفتی کشور و نیز یارانه پرداختی دولت بابت سوخت (بنزین، گازوئیل، نفت سفید ونفت کوره) وجود ندارد و افراد کمی از میزان درآمد واقعی...