دسته بندی: دفاع مقدس

۰

کارکردها و عملکردهای بسیج از گذشته تا کنون (در زمان صلح و سازندگی)

       بررسی وقایع و حوادث تاریخی و انقلابهای مردمی در سراسر جهان بیانگر این نکته است که هر گاه حکومتی از پشتوانه مردمی قوی و مناسب برخوردار باشد نه تنها به راحتی خواهد توانست...