دسته بندی: امنیتی و دفاعی

۶

عروسک‌ها و عروسک‌گردانها (بحثی پیرامون اغتشاشات)

     علی رغم بسته شدن پرونده انتخابات، با گذشت زمان هر روز ابعاد تازه‌تری از اتفاقات پشت پرده اغتشاشات اخیر و دستهای خیانتکار بیگانگان و عوامل داخلی آنها آشکار و نقاب‌های بیشتری از صورت...