دسته بندی: درباره انتخابات

۰

شوراهای اسلامی شهر و روستا، تجربه‌ای موفق یا ناموفق

     اسلام ارزش و احترام فوق‌العاده‌ای برای حق شهروندی افراد جامعه قائل است و طبیعتاً جمهوری اسلامی نیز برای احیاء همین حق است که در اصل ۶ قانون اساسی خود، تآکید دارد که؛ «در...

۰

به چه کسانی رأی ندهیم!؟

     در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه‌های ارزشی متعددی برای گزینش کاندیداهای برتر در انتخابات مختلف وجود دارد که بخشی از آنها جنبه قانونی و رسمی دارد و متناسب با ارزش‌های حاکم بر جوامع،...

۰

انتخابات الزاماً عین عدالت نیست، اگر درست انتخاب نکنیم!؟

     بی‌شک هیچ کشوری به اندازه ایران اسلامی، پایبند اصول مردم‌سالاری و به تعبیر غربی‌ها دموکراسی نبوده است و برگزاری ۷ نوع انتخابات شامل: انتخابات تغییر ساختار نظام از سلطنتی به جمهوری اسلامی، انتخابات...