دسته بندی: کشاورزی و محیط زیست

۰

ضرورت شناسنامه‌دار کردن چاه‌های آب

     باتوجه به کاهش شدید منابع آبهای زیرزمینی کشور، پیشنهاد می‌گردد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو (ترجیحاً با مدیریت وزارت نیرو) سامانه‌ای را جهت ثبت مشخصات تمامی چاه‌های آب موجود در کشور...

۰

کشاورزی فرامرزی و تولید داخلی

     متأسفانه در بسیاری از موارد، همچنان واردات کالا مهمترین سیاست برای تأمین نیازهای کشور (حتی برای تأمین کالاهای اساسی) محسوب می‌شود و این در حالی است که با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب...