دسته بندی: سایر مراکز و دستگاه ها

پیشنهادات مربوط به حوزه وظایف شهرداری: ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه وظایف شهرداری:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران:       با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی و همکاران سخت کوشتان...