درست انتخاب کنیم، خودکرده را گریزی نیست!؟

      انتخابات را می توانیم از یک سو بزرگترین آزمون ملی و فراگیر برای سنجش قدرت تشخیص خود در انتخاب بهترین ها و به عبارت دیگر، برترین ها بدانیم و از سوی دیگر یک فرصت بزرگ برای مشارکت غیر مستقیم در اداره امور کشور به حساب آوریم، البته این فرصت نوعی آزمون برای اثبات صداقت مسئولین در خدمت به مردم، جامعه و کشور نیز  محسوب می شود، اما از آنجا که انتخاب نادرست از سوی مردم می تواند برای مدتی نسبتا طولانی پیامدهای نامطلوبی را برجای بگذارد، لذا به نظر می‌رسد این آزمون در گام نخست، برای جامعه و ایضأ، انتخاب کننده‌گان پیامد و در عین‌حال مسئولیت بیشتری را به همراه دارد و لذا حضور موثر و مثبت در این رویداد بزرگ، بررسی دقیق شرایط انتخاب شوندگان (کاندیداها) به منظور جلوگیری از سپردن احتمالی مسئولیت به افراد ضعیف، نالایق، فرصت طلب و فاقد صلاحیت کافی را برای تمام انتخاب کنندگان (مردم)، در انتخابات مختلف اجتناب ناپذیر می نماید.

     تجارب بیش از ۳۰ انتخابات به خصوص در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات اعضای شوراهای اسلامی در سالهای گذشته نیز ثابت نموده که هر کجا احساسات، انتظارات نا مشروع، خواسته ها و نیات شخصی، منافع حزبی، باندی و گروهی و امثال آن در اولویت انتخاب کنندگان یا هواداران کاندیداها قرار گرفته و اهداف الهی و وظیفه انسانی رنگ باخته، نتیجه انتخابات چندان رضایت بخش نبوده و حتی گاهی به سلب اعتماد تدریجی از منتخبین مردم منجر شده است، بنابراین همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامه برکاته) فرمودند؛ «همه ما موظفیم به عنوان یک وظیفه شرعی و اجتماعی و در عین حال به عنوان یک حق قانونی با شناخت بیشتر و انتخاب دقیق تر در این حماسه ملی شرکت نماییم.»

     البته بدیهی است که افراد جامعه برای انتخاب درست، نمی‌توانند فقط به ویژگی های ظاهری و ملموس کاندیداها اکتفاء کنند، زیرا قطعا ظواهر رفتاری و شخصیتی نمی توانند به تنهایی بیانگر نیات و سایر ویژگی ها و توانمندی های داوطلبین باشد، بنابراین باید در چارچوب شاخص های اخلاقی، اعتقادی و تخصصی کاندیداها، برخی از موارد را به‌طور ویژه مورد بررسی قرار دهیم، اما این موارد کدامند؟

     هزینه های تبلیغاتی کاندیداها: افرادی که خود یا به اصطلاح هوداران آنها با صرف هزینه های کلان دست به اقدامات تبلیغاتی گسترده و نا متعارف می زنند را می توان در پنج گروه کلی دسته بندی کرد:

     گروه اول شامل کسانی هستند که خود یا هواداران آنها صاحب سرمایه بوده و از محل درآمدهای مشروع خویش و صرفا با هدف خدمت به جامعه، مردم و کشور حاضر می شوند تا برای رسیدن به این جایگاه، میلیون ها تومان صرف هزینه رقابت های انتخاباتی نمایند، بدون آنکه واقعا قصد سوء استفاده از موقعیت احتمالی آینده را داشته باشند.

     گروه دوم شامل کسانی می شود که در ردیف صاحبان سرمایه قرار دارند، اما قصد دارند تا با صرف هزینه های گزافِ شاید بادآورده، از این طریق در کنار مسئولیت احتمالی در آینده، منافع حزبی، گروهی، باندی یا حتی فردی خود را مضاعف نمایند.

     گروه سوم شامل کسانی می شوند که در انتخابات مختلف تلاش دارند تا با اَشکال مختلف و در قالبی به ظاهر مشروع و قانونی، از امکانات دولتی برای معرفی توانمندی های داشته یا نداشته و تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم خود، سوء استفاده نمایند.

     گروه چهارم کسانی را شامل می شود که خود فاقد سرمایه کافی هستند و حاضر می شوند تا برای قرار گرفتن در مسند قدرت، زیر دِین دیگران قرار گرفته و با انجام توافقات پنهانی و اصطلاحأ پشت پرده، پس از دستیابی به جایگاه مورد نظر، در خدمت اهداف صاحبان سرمایه یا احزاب و گروه ها قرار گیرند.

     گروه پنجم کسانی هستند که با نیت خدمت وارد گود می شوند، اما افراد فاسد و فرصت طلب در ظاهر به اصطلاح هوادرا و طرفدارا، اطراف آنها را احاطه نموده و با سوء استفاده از صداقت یا سادگی آنها، مقاصد ناسالمی را برای سوء استفاده از موقعیت احتمالی آینده وی، در سر می پرورانند.

     در نهایت می توان گروه ششمی را نیز تعریف نمود که این گروه در بر گیرنده کسانی هستند که همانند گروه اول صرفاً با هدف خدمت به مردم و کشور وارد گود انتخاباتی می شوند، اما فاقد سرمایه لازم برای تبلیغات گسترده بوده و عنایت و مصلحت الهی و حمایت مردم فهیم را تنها پشتیبان خود می دانند و لذا انتخاب شدن یا نشدن برای آنها اهمیت چندانی ندارد، بلکه واقعا ادای تکلیف شرعی و اجتماعی، آنان را برای ورود به این عرصه مصمم ساخته است.

     اگرچه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در ردیف پاکترین و سالم ترین انتخابات جهان قرار دارد و گروه دوم، سوم، چهارم وحتی پنجم که قادر به تشخیص رفتار اطرافیان خود نیستند، در انتخابات کشور ما جایگاهی چندانی ندارند، اما بدیهی است که تشخیص درست این شاخصه، بیش از سایر موارد می تواند، در شناخت مکنونات و نیات درونی کاندیداها به ما کمک نماید.

     سیاسی کاری و سیاست بازی: بی شک سیاستمدار بودن یکی از الزامات قبول مسئولیت در سطوح مختلف مدیریتی به ویژه در جایگاههایی مانند؛ جایگاه ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی به شمار می رود، اما قطعا شناخت و اشرافیت داشتن بر جریانات سیاسی بین المللی و داخلی با سیاسی کاری و سیاست بازی و تحت الشعاع قرار دادن مصالح جامعه در اداره امور کشور و اولویت دادن به منافع جناحی، حزبی، باندی و گروهی، با سیاستمداری و شناخت جریانات سیاسی متفاوت بوده و کار پسندیده ای به شمار نمی رود و لذا اجتناب از انتخاب افراد سیاسی کار و سیاست باز، معیار دیگری است که باید در انتخاب افراد مورد توجه قرار گیرد.

     وعده دادن و شعارگرایی: متاسفانه با گذشت عمر انقلاب شاهد آن هستیم که با استقبال برخی از عوام، شعارگرایی و دادن وعده های واهی و توخالی به یک روش متداول در نزد برخی از کاندیداها تبدیل شده است و این در حالی است که در بسیاری از موارد، عقل و منطق به ما حکم می کند که این وعده ها به لحاظ فنی، قانونی و موقعیت مدیریتی و سایر شرایط، ناشدنی یا حداقل خارج از اختیارات فرد داوطلب می باشد.

      به همین دلیل شعارهای نامعقول و غیر منطقی به خصوص در مواردی که شعار دهنده در جایگاه مسئولیتی قبلی از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده، نباید ملاک تصمیم گیری مردم قرار گیرد، گاهی حتی عملکرد مطلوب قبلی نیز نمی تواند معیار کاملا درستی برای تشخیص قابلیت های کاندیداها در سطوح مسئولیتی بالاتر باشد، به ویژه اگر فرد مورد نظر صرفا انجام کارهای ظاهر فریب و سطحی را مبنای عمل خود قرار داده باشد، به عبارت دیگر در پاره ای از موارد، نمی توانیم از افراد انتظار کار بزرگتر از جایگاه فعلی را داشته باشیم.

      ویژگی های ظاهری: سیمای زیبا و نورانی، سیادت، برخورداری از اخلاق و روابط مردمی قوی، ایثارگری و انتساب به خانواده ایثارگران و یا حتی معمم بودن و امثال آن، اگرچه یک حُسن تلقی شده و از ویژگی مطلوب فردی به شمار می روند، اما قطعا برای تشخیص نیت و باطن افراد کافی نبوده و نمی تواند معیار اصلی ما برای انتخاب فرد مورد نظر باشد.

      ایجاد دِین: متاسفانه علاوه بر وعده های توخالی، یکی دیگر از روش های مذموم و ناپسند مورد استفاده برخی از کاندیداها به خصوص در انتخابات مجلس و شوراها، نمک گیر کردن مردم عوام در شهرها و بخصوص روستاها با استفاده از  روش های مادی ازجمله؛ هدایای نقدی بعضا ناچیز یا رایزنی برای دریافت تسهیلات مادی مانند وام های کم بهره از بانک ها و موسسات مالی، اهدای لوازم خانگی و سایر ملزومات مورد نیاز به روستائیان و سایر مردم، پیگیری احداث تاسیسات کوچک روستایی از طریق روابط غیر قانونی و یا حتی دادن شام و نهار از محل دارایی های شبه ناک و مبدأ نامشخص است.

      افراد مذکور از این طریق تلاش می کنند تا با سوء استفاده ار ارزش های اخلاقی و اجتماعی مردم، آنان را به نوعی مدیون خود ساخته و بدین وسیله رأی آنان را به نفع خود مصادره نمایند.

     تخریب رقبا: متاسفانه گاهی نیز در انتخابات مجلس یا شوراهای اسلامی دیده شده که برخی از کاندیدها برای خروج رقبای خود از میدان و رسیدن به جایگاه مورد نظر، با الگو از روشهای مذموم غربی، ناجوانمردانه دست به تخریب سایر کاندیداها زده و با بیان نقاط ضعف و یا حتی وارد کردن اتهامات واهی و غیر مستند، در این جهت تلاش می کنند.

      اگرچه این رویکرد به ندرت اتفاق افتاده، اما بکار بردن این روش ناپسند و شیطانی از سوی هرکسی که باشد، می تواند به عنوان یک شاخصه مهم برای خروج وی از لیست انتخاب رأی دهندگان، مورد توجه قرار گیرد.

      در پایان ذکر این نکته ضروری است که؛ در هر حال تخصص بدون تعهد و متقابلا تعهد و اخلاص بدون دانش و تخصص و در مجموع نادیده گرفتن سایر معیارهای لازم در انتخابات، نمی تواند کشتی انقلاب را به ساحل مقصود برساند و کلام آخر اینکه امید است، با حضور فعال و انتخاب درست در انتخابات آینده، همانند گذشته، این رویداد بزرگ نیز به یک حماسه افتخار آمیز و به یادماندنی در تاریخ کشور تبدیل گردد.

                                                                                                    احمدرضا هدایتی

                                                                                                کارشناس ارشد مدیریت

                                                                                                       ۱۸/۱/۹۲

شما همچنین می توانید ...

٪ پاسخ

 1. سعيد تركمن گفت:

  سلام دوست عزیز:
  کاش همه مردم به این نکات توجه می کردند، کاش بجای کسانی که فقط شعار می دهند به متخصصین و نخبگان متعهد رای می دادند، کاش لاقل پول و نون افراد فرصت طلب را می خوردند، اما به افراد واجد شرایط رای می دادند، کاش مردم در مورد نتایج رای خودشون بیشتر فکر می کردند، شاید اونوقت کمتر غر می زدند.
  به هر حال دست شما درد نکنه موارد بسیار قابل تامل است، اگرچه برخلاف گفته شما فکر می کنم افراد شامل این مطالب در چند سال گذشته بیشتر از آنچه هستند که شما اشاره کرده اید.
  موفق

  • admin گفت:

   یا سلام و تشکر:
   فکر می کنم اگر همه به سهم خود در اینگونه موارد همکاری کنند، بسیاری از مشکلات حل و سرعت پیشرفت کشور افزایش خواهد یافت.
   یا علی-موفق باشید

 2. دوباره فضول گفت:

  دلت خوشه ها، خیلی رویایی فکر میکنی

  • admin گفت:

   دوست عزیز سلام:
   به قول حضرت امام(ره)ما می توانیم و خواستن توانستن است و لذا فکر نمی کنم مطالب ارائه شده دور از واقعیت باشد، بی شک امیدواری توأم با عمل رهگشا خواهد یود.
   در هرحال موفق یاشید

 3. سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون
  ما در زمینه درب های ضد سرقت و ضد حریق
  فعالیت می کنیم.خوشحال میشوم از وبسایت ما دیدن کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.